Państwo pomoże bankom, funduszom inwestycyjnym, kasom oszczędnościowym czy zakładom ubezpieczeń zagrożonych utratą płynności finansowej lub niewypłacalnością – przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Pomoc nastąpi przez udzieleniu gwarancji Skarbu Państwa, dokapitalizowanie instytucji finansowej w formie objęcia jej akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych, a nawet jej przejęcia. Na taką pomoc potrzebna była zgoda Komisji Europejskiej, która w grudniu ubiegłego roku zatwierdziła polski program dokapitalizowania instytucji finansowych. KE zaznaczyła, że z programu będą mogły skorzystać wszystkie banki i zakłady ubezpieczeń mające siedzibę w Polsce.

Przymusowe przejęcie

Zgodnie z nowa ustawą Skarb Państwa będzie mógł łatwo dokonać przymusowego przejęcia banków czy domów maklerskich, które zagrożone są utratą wypłacalności.

– Przejęcie nastąpi w drodze decyzji administracyjnej Rady Ministrów za odszkodowaniem (przymusowym wykupem) – po cenie wynikającej z aktualnej wyceny – informują autorzy przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.