Po zmianach w prawie w rowerach będzie można stosować opony zimowe z elementami przeciwślizgowymi. Nowela pozwoli też na jazdę rowerem środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim (jeśli nie ma drogi rowerowej czy pasa rowerowego a pas umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku).

Platforma chce też jednoznacznie zapisać w ustawie, że rower jadący na wprost po jezdni, pasie rowerowym lub drodze rowerowej ma pierwszeństwo przed pojazdem zmieniającym kierunek jazdy. Rowerzyści uzyskają też możliwość jazdy obok siebie, jeśli nie utrudnia to jazdy innym uczestnikom ruchu oraz będą mogli korzystać z chodnika w trudnych warunkach atmosferycznych.

PO podkreśla, że celem zmian w przepisach jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów i innych uczestników ruchu.