Jeszcze w tym miesiącu przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali zaległych faktur, mogą otrzymać elektroniczny nakaz zapłaty. W styczniu ruszyło elektroniczne postępowanie upominawcze. Dotyczy ono należności powyżej 75 tys. zł.

Powód, który chce ściągnąć wierzytelność od dłużnika, składa wypełniony elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie www.e-sąd.gov.pl.

Pozwany otrzymuje pozew tradycyjną pocztą. Nakaz zapłaty będzie więc listem poleconym, który adresat odbiera osobiście, a w razie dwukrotnej nieobecności pod wskazanym adresem i pozostawieniu awiza list uznaje się za doręczony. Wprawdzie ustawa przewidziała doręczenie elektroniczne, ale w obecnym stanie informatyzacji całkowite przejście postępowania na drogę elektroniczną nie jest możliwe.

W liście od sądu pozwany otrzymuje kod nakazu, który służy do porozumiewania się z elektronicznym sądem. Dzięki niemu pozwany może potwierdzić, że otrzymał nakaz zapłaty, a także mieć wgląd w akta sprawy.

Pozwany może komunikować się z sądem drogą listowną lub telefoniczną dla wyjaśnienia szczegółów sprawy. Pozwany ma wybór komunikacji z e-sądem albo przez internet, albo tradycyjnie.