Wczoraj rząd przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Kredytowe bariery

Nowelizacja ustawy przede wszystkim znosi obowiązek zaciągnięcia kredytu jako warunku koniecznego do skorzystania z premii kompensacyjnej. W praktyce oznacza to, że osoba, która będzie chciała dokonać remontu budynku wielorodzinnego lub jednorodzinnego z przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym, będzie mogła go sfinansować z dowolnych środków finansowych, także z własnych oszczędności. Nie będzie więc konieczne sfinansowanie takiego przedsięwzięcia z kredytu zaciągniętego w banku.

Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że to właśnie konieczność zaciągnięcia kredytu była do tej pory największą barierą w uzyskiwaniu premii kompensacyjnych. Skutkowało to tym, że do połowy 2009 r. nie została przyznana ani jedna premia kompensacyjna. Analiza przeprowadzona przez Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa resortu infrastruktury pokazała, że był to wynik zarówno zaostrzenia przez banki polityki kredytowej, jak i braku zainteresowania ze strony banków wprowadzeniem do swojej oferty nowego produktu kredytowego, adresowanego do stosunkowo wąskiej grupy osób fizycznych.