Nowelizacja jest inicjatywą senacką. Dotychczas komornicy nie mogli odmówić przyjęcia do egzekucji spraw nawet w regionach znajdujących się poza zasięgiem właściwości sądu apelacyjnego, w zasięgu którego działa komornik.

"Jeżeli komornik nie miał zaległości przekraczających 6 miesięcy musiał przyjąć każdą sprawę, którą powierzył mu wierzyciel" - wyjaśniła rzecznik Krajowej Rady Komorniczej Iwona Karpiuk-Suchecka.

W wyroku z maja 2009 roku Trybunał zaznaczył, że przepis powodujący, że komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o egzekucję jest niekonstytucyjny. TK podkreślił, że "prowadzenie czynności egzekucyjnych w dowolnym (nieraz odległym od rewiru) miejscu kraju - jest kosztowne i czasochłonne". Nie zawsze ma to odbicie w kosztach postępowania prowadzonego przez komornika.

TK uznał także za niekonstytucyjny zapis przyznający prezesowi sądu apelacyjnego możliwość zobowiązania komornika do zatrudnienia asesora komorniczego (bez wskazania choćby ogólnych dyrektyw, którymi powinien kierować się prezes sądu apelacyjnego). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, taka konstrukcja przepisu w istocie odebrała samorządowi komorniczemu wpływ na sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu komornika sądowego, co narusza gwarancje konstytucyjne.