Czytelnik był świadkiem, jak funkcjonariusze straży miejskiej rozmawiali z dwoma młodymi mężczyznami, którzy dziwnie się zachowywali i zakłócali spokój na ulicy.

– Czy strażnicy nie mają uprawnień np. do zrewidowania takich osób, żeby stwierdzić, czy nie posiadają przy sobie środków odurzających – pyta pan Adam z Warszawy.

Prawo do rewizji osób zatrzymanych strażnicy gminni i miejscy zyskają dokładnie 24 grudnia 2009 r. Tego dnia zacznie obowiązywać ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 97, poz. 803).

Przeszukanie zatrzymanego

Prawo do przeszukania osoby zostanie jednak zastosowane w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Funkcjonariusze straży będą mogli również zrewidować osoby, które ujęli, z uwagi na to, że stwarzały one zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Tak samo będzie w przypadku wandali. Ponadto strażnicy przeszukają również nietrzeźwych, których będą doprowadzać do izby wytrzeźwień.

Zmiana przepisów sprawi, że w przypadku niebezpiecznych czy pijanych osób strażnicy będą mogli przeszukać również ich bagaż, np. plecak czy torbę.

Nowe przepisy określają także, że straż przy wykonywaniu swoich czynności służbowych będzie mogła użyć paralizatorów elektrycznych, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. Obecnie strażnicy mogą korzystać z groźniejszych paralizatorów, na które wymagane jest pozwolenie. W konsekwencji nie wszyscy funkcjonariusze są tak chronieni na służbie.