Od 24 grudnia 2009 r. obowiązują przepisy regulujące działalność straży gminnych (miejskich). Uchwalona 22 maja 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym przyznała dodatkowe uprawnienia funkcjonariuszom oraz wprowadza możliwość zawieszania ich w wykonywaniu pełnionych obowiązków. Określiła ona także zasady zatrudniania strażników gminnych i ich szkolenia. Fachowy nadzór nad strażami gminnymi sprawują wojewodowie przy pomocy komendantów wojewódzkich policji.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wójt wyręczy radę gminy

Kontroli osób i bagażu

Procedur przeszukania

Kontroli wojewody

Usuwania uchybień

Porozumień międzygminnych

Nowych stanowisk w straży

Przejęcia monitoringu

Dodatkowych środków przymusu

Czasu pracy

Współpracy z policją

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nowe uprawnienia i zadania dla straży miejskiej.