Czytelniczka pracuje w jednej z instytucji zajmujących się cudzoziemcami.

– Kto zgodnie z nowymi przepisami ma sprawdzać legalność pobytu cudzoziemca – pyta pani Marta z Warszawy. Kontrola legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Polski ma być przeprowadzana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub Służby Celnej, albo co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego. Tak wynika z nowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które wejdzie w życie 23 grudnia 2009 r.

Kontrola może być przeprowadzana także wspólnie przez funkcjonariuszy różnych służb lub pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego.

Kontrola przeprowadzana w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego może zostać przeprowadzona przez jednego pracownika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 207, poz. 1600).