We wtorek Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o wyborze prezydenta, która m.in. zakazuje prowadzenia publicznych zbiórek na rzecz komitetów wyborczych.

Pierwsza z podpisanych ustaw nowelizuje ustawę o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Wprowadza ona instytucję pełnomocnika w wyborach prezydenckich oraz samorządowych dla niepełnosprawnych wyborców. Pełnomocnik wyborczy umożliwi oddanie głosu zarówno przez osoby niepełnosprawne jak i starsze, powyżej 75. roku życia. Pełnomocnikiem będzie mogła zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa będzie można udzielić - w swoim domu - przed wójtem, burmistrzem i prezydentem miasta lub przed pracownikiem przez nich upoważnionym. Wcześniej (do 10 dni przed wyborami) należy jednak złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy w tej sprawie.

Nowelizacja zobowiązuje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych we wszystkich rodzajach wyborów i referendów. Dotychczas takie lokale tworzono w wyborach do Sejmu i Senatu, do PE oraz w referendum ogólnokrajowym.

Głosowanie w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej za pomocą urny pomocniczej przy obecności co najmniej dwóch członków obwodowej komisji - zgodnie z nowelizacją - będzie możliwe we wszystkich rodzajach wyborów i referendów.

Druga z podpisanych przez prezydenta ustaw to nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, która m.in. zakazuje prowadzenia publicznych zbiórek na rzecz komitetów wyborczych.

Nowelizacja wprowadza przepisy, które mają ograniczać nadużycia przy finansowaniu kampanii wyborczych. W myśl noweli komitety wyborcze pozyskiwałyby środki finansowe wyłącznie z wpłat osób fizycznych i wpłat funduszów wyborczych partii politycznych. Osoby fizyczne przekazywałyby pieniądze na rzecz komitetu wyborczego wyłącznie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. Maksymalną kwotą, jaką jedna osoba mogłaby przekazać komitetowi wyborczemu, byłaby 15-krotność minimalnego wynagrodzenia (obecnie to prawie 20 tys. złotych).

Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego w wyborach prezydenckich - podobnie jak to jest w przypadku komitetów wyborczych wyborców w innych wyborach - będą ponosiły osoby wchodzące w skład komitetu.

Nowością jest kwestia poręczania kredytu dla komitetów wyborczych. Według nowych przepisów może to zrobić wyłącznie polski obywatel mieszkający w kraju; zobowiązanie poręczyciela nie będzie mogło przekraczać sumy, jaką normalnie mógłby on wpłacić na kampanię (15-krotność minimalnej pensji).