Wczoraj zakończyła się procedura zgłaszania kandydatów na prokuratora generalnego. Swoje CV wraz z listami motywacyjnymi do Krajowej Rady Sądownictwa przesłało 12 osób. Wśród nich są między innymi prokurator krajowy, prokuratorzy z prokuratury krajowej oraz wojskowej, a także sędziowie, w tym prezesi sądów apelacyjnych.

Spośród kandydatów, którzy przesłali swoje kandydatury, KRS najpóźniej do 11 stycznia będzie musiała wybrać dwóch, których przedstawi prezydentowi. Z tej dwójki najpóźniej do 11 marca prezydent wyłoni przyszłego szefa śledczych.

– Nowelizacja ustawy o prokuraturze nie mówi nic o procedurze wyłaniania tych kandydatów. Dla transparentności całego postępowania uznaliśmy zatem, że każdy z nich dokona publicznej prezentacji – mówi Stanisław Dąbrowski, przewodniczący KRS.

Podczas niej każdy z kandydatów przedstawi swoją wizję prokuratury oraz jej rozwoju, a także uzasadni, dlaczego to właśnie on powinien zostać prokuratorem generalnym.

Wybrany przez prezydenta prokurator generalny rozpocznie pracę 31 marca. Wtedy właśnie faktycznie nastąpi rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Nowy szef śledczych przez sześć lat będzie kierował prokuraturą. Jego wcześniejsze odwołanie będzie bardzo trudne. Zdecydować będzie mógł o tym Sejm większością 2/3 głosów.

Kandydaci na prokuratora generalnego

Przyszłego szefa śledczych KRS wybierze spośród następujących kandydatów*:

Edward Zalewski, prokurator krajowy – zastępca prokuratora generalnego; Bogdan Święczkowski, prokurator Prokuratury Krajowej; Kazimierz Olejnik, prokurator Prokuratury Krajowej; Jerzy Engelking, prokurator Prokuratury Krajowej; Andrzej Janecki, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie; Marek Staszak, prokurator Prokuratury Krajowej; Anna Adamiak, prokurator Prokuratury Krajowej; Andrzej Biernaczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim; Tadeusz Julian Haczkiewicz, prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie; Krystyna Mielczarek, prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi; Marek Pasionek, prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej; Andrzej Seremet, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie; Dariusz Sielicki, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; Zbigniew Woźniak, zastępca naczelnego prokuratora wojskowego

* lista kandydatów do zamknięcia numeru