W tym roku rekordowa liczba osób złożyła wnioski o dopuszczenie do egzaminów na wszystkie aplikacje. Adwokatem, radcą prawnym lub notariuszem chce zostać aż 14 237 osób. Najwięcej chętnych jest na aplikacje radcowską - 8754 zgłoszeń. O połowę mniej osób chce wstąpić do palestry - 4044 zgłoszeń. Najmniej jest w tym roku kandydatów na aplikację notarialną - 1439 zgłoszeń.

Egzamin na każdą z trzech aplikacje odbędzie się 19 września o godz. 11. Po raz pierwszy zostanie on zorganizowany według nowych zasad. Przede wszystkim zmniejszy się liczba pytań w teście – z 250 do 150. Pozytywny wynik z egzaminu zapewni uzyskanie 100 punktów, czyli 66 proc. możliwych do uzyskania punktów. Tym samym obniżony został próg punktowy, przesądzający o dostaniu się na aplikacje – z 77 proc. do 66 proc.

Poza mniejszą liczbą pytań zmniejszony został także zakres tematyczny egzaminu. Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe.

- Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym – wyjaśnia Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości. - Wykazy tytułów aktów prawnych, które mogą stanowić podstawą ułożenia testów już w maju zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – dodaje.

Z myślą o powiększeniu liczby adwokatów i radców prawnych resort sprawiedliwości skrócił też czas trwania aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Od tego roku szkolenie będzie trwało trzy, zamiast trzech i pół roku.

Liczba osób zdających na aplikacje:

2009 r. - 14 237

2008 r. - 13 153

2007 r. - 9079

2006 r. - 7057

2005 r. - 4995