Prokuratorzy chcą wprowadzenia kodeksu etyki zawodowej. Szczegółowe określenie zasad, jakimi powinien kierować się prokurator, pozwoliłoby na bardziej precyzyjne ustalenie przewinień, za które może on ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Dziś bowiem śledczy jako jedyny zawód prawniczy nie mają takiego powszechnie obowiązującego kodeksu etyki, co wpływa na to, że zasady ponoszenia tej odpowiedzialności nie są precyzyjne i zdarza się, że kary dyscyplinarne wymierzane są niesłusznie.

Uznaniowe przewinienia

– Zgodnie z ustawą o prokuraturze każdy prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu. Pojęcia te są nieostre i w praktyce zdarza się, że sądy dyscyplinarne je nadinterpretują, np. z uwagi na zapotrzebowanie medialne – mówi Małgorzata Bednarek z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i prezes Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem.

Jej zdaniem potrzebne jest więc skodyfikowanie zasad etyki prokuratorskiej. Kodeks ten bardziej szczegółowo określiłby przypadki, za które prokurator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

O tym, że dziś zasady ponoszenia odpowiedzialności zawodowej nie są zbyt precyzyjne, przekonał się ostatnio asesor Prokuratury Rejonowej w Ostródzie Ośrodka Zamiejscowego w Morągu. Został on ukarany karą porządkową upomnienia za to, że nie udał się na miejsce ujawnienia zwłok. Tymczasem zarówno regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak i kodeks postępowania karnego nie zawierają regulacji, która nakazywałaby obowiązkowy udział prokuratora w oględzinach miejsca ujawnienia zwłok w przypadku braku uzasadnionego podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci. Protest w tej sprawie złożyli do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego prokuratorzy zrzeszeni wokół Forum Prokuratorów RP – prokuratorzy.net. Podpisali się pod nim prokuratorzy ze Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem, z Komitetu Obrony Prokuratorów, Związku Zawodowego Prokuratorów w Krakowie oraz Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

– Asesor Prokuratury Rejonowej w Ostródzie Ośrodka Zamiejscowego w Morągu swoim zachowaniem nie dopuścił się naruszenia obowiązujących przepisów, a zatem został niesłusznie ukarany karą porządkową upomnienia – wyjaśnia prokurator z Krakowa Jacek Skała, współzałożyciel forum i prezes Komitetu Obrony Prokuratorów. – Regulamin prokuratury nie przewiduje wymogu obecności prokuratora na miejscu zdarzenia zaistniałego w wyniku samobójczego targnięcia się na życie osoby pokrzywdzonej – dodaje.