ANALIZA

Po prawie pół roku obowiązywania nowych przepisów o upadłości konsumenckiej ogłoszono wreszcie dwa pierwsze wyroki. O upadłości konsumenckiej orzekły sądy w Warszawie i w Koszalinie.

Pierwsze upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość emerytki, która nie miała własnego mieszkania i przebywa na stałe u syna, ale posiada inny majątek, który wszedł do masy upadłości i stały dochód miesięczny – emeryturę. Na podstawie planu podziału majątek został przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli. Natomiast osiągany przez wnioskodawczynię stały dochód miesięczny daje gwarancję, że w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli będzie regulowała należności niezaspokojone na podstawie planu podziału.

W podobnej sytuacji znajduje się także wnioskodawczyni z Koszalina. Ona również nie miała własnego mieszkania, ale posiadała inny majątek i stały dochód, który pozwalał na zaspokojenie wierzycieli.