Więcej projektów budowlanych będzie wymagało przeprowadzenia uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jutro wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z tym rozporządzeniem uzgodnienia przeciwpożarowe będą wymagane m.in. przy projektowaniu budynków średniowysokich, wysokich i wysokościowych, a także budynków niskich, ale o strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 1 tys. mkw. Uzgodniony będzie musiał być także projekt garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż dziesięciu stanowiskach postojowych, a także obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Projekty budowlane będą uzgadniane z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uprawnienia takie będą mogły uzyskać osoby, które zdadzą specjalny egzamin. Będzie składał się on z części pisemnej w formie testu obejmującego 40 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej oraz z części ustnej. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej będzie mógł zwolnić z części pisemnej egzaminu osobę, która posiada co najmniej 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych lub dziesięcioletnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad tymi czynnościami. Osoba taka będzie musiała złożyć wniosek o zwolnienie z egzaminu i dołączyć dokumentację.

Rzeczoznawca będzie miał obowiązek przesłania zawiadomienia o uzgodnieniu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Będzie miał na to 14 dni, licząc od dnia dokonania uzgodnienia.

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 119, poz. 998).