Konieczna rejestracja w urzędzie pracy

O pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych mogą już ubiegać się osoby, które straciły pracę i złożą wniosek o udzielenie pomocy do końca 2010 roku. Nie dotyczy to osób wynajmujących mieszkania zakładowe lub komunalne.

Wierzyciel administratorem hipoteki

Hipoteka na nieruchomości zabezpiecza konkretną wierzytelność do określonej kwoty. W 2011 roku będzie zabezpieczeniem nawet wierzytelności pieniężnych przyszłych.

Umorzone spłaty wolne od podatku

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla osób bezrobotnych, które w przyszłości zostaną umorzone, nie będą podlegały opodatkowaniu PIT.

Będzie więcej czasu na plan audytu

Od przyszłego roku plany audytu na następny rok będą sporządzane do końca grudnia. Audytorzy będą mieli dwa miesiące więcej niż obecnie na jego sporządzenie.

Kosmetyki nadal zwolnione z akcyzy

Minister finansów określił rodzaj skażalnika alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji kosmetyków, którego zastosowanie zwalnia producentów z akcyzy.

Nie każde fuzje opodatkowane

Łączenie spółek osobowych lub osobowych z kapitałowymi podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku połączenia nastąpi zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Nie trzeba zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Firma powinna wyznaczyć podwładnego odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów i ewakuację. Osoby te muszą ukończyć zwykłe szkolenie bhp, a nie kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej, czego jeszcze nie tak dawno wymagały przepisy.

Elektroniczne dzienniki

Od września nauczyciele mogą wpisywać oceny i uwagi o uczniu wyłącznie do elektronicznych dzienników lekcyjnych. O ich wprowadzeniu zdecyduje organ prowadzący szkołę.

Transport opłaci uczelnia

Zgodę na przekazanie zwłok do celów naukowych wydaje starosta. Warunkiem może być także przedstawienie pisemnego oświadczenia osoby, która chce przekazać swoje zwłoki uczelni.

Od września będą nowe druki wniosków o zasiłek rodzinny

Od 1 września gminy będą przyjmować na nowych drukach wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się w październiku.

Więcej punktów karnych za jazdę bez świateł

Za brak włączonych świateł w tunelu kierowcy narażają się na więcej punktów karnych niż do tej pory.

Prokuratorzy będą mieli swoją radę

Prokuratorzy będą mieli swoją krajową radę. Będzie ona m.in. przedstawiać kandydata na prokuratora generalnego, opiniować kandydatów na stanowisko prokuratora i określać zasady etyki prokuratorów.

List żelazny nie zapewnia nietykalności skazanego

List żelazny odnosi się jedynie do postępowania, w związku z którym go wydano i w żadnym razie nie rozciąga się na inne postępowania.

Bruksela pozna polskie stanowiska po uzgodnieniach w nowym komitecie

Nie będzie już Komitetu Integracji Europejskiej. W jego miejsce powstanie Komitet do Spraw Europejskich. Jego działalność ma oznaczać większą niż obecnie koordynację polityki europejskiej rządu.