ANALIZA

Specustawa o Euro 2012 miała ułatwić przygotowanie mistrzostw. Niestety, jej rozwiązania pozostały daleko w tyle za pozostałymi specustawami: drogową, kolejową czy lotniskową. Jej piętą achillesową okazały się przepisy o wywłaszczeniach. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało więc nowelizację specustawy o Euro 2012, która ma ułatwić pozyskiwanie nieruchomości.

Nabywanie nieruchomości

Głównym celem nowelizacji jest ujednolicenie procesu przygotowywania inwestycji.

– Lokalizacja przedsięwzięcia Euro 2012 oraz wywłaszczenie będą objęte jedną decyzją. Nie będzie więc odrębnego postępowania wywłaszczeniowego. Przeniesienie własności nieruchomości pod przedsięwzięcie będzie automatyczne i nastąpi z mocy prawa w momencie, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna – mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, wiceminister infrastruktury.

Odrębne postępowanie będzie dotyczyło tylko odszkodowania za wywłaszczoną już nieruchomość. Nie będzie ono jednak wstrzymywać możliwości inwestowania na tym terenie. – Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie będzie ustalana odrębnie w drodze negocjacji lub odrębnej decyzji – dodaje wiceminister.

Nowelizacja ma też zachęcić właścicieli nieruchomości do dobrowolnego przekazywania gruntów, poprzez specjalny system bonusów. Właściciele, którzy szybko opuszczą wywłaszczone działki, będą mogli otrzymać odszkodowania wyższe o 5 proc. W przypadku wywłaszczeń z lokali i nieruchomości zabudowanych, każdy właściciel otrzyma dodatkowo 10 tys. zł. Ma to pokryć dodatkowe koszty związane np. z poszukiwaniem nowej nieruchomości, podatkami i opłatami związanymi z nabyciem czy też przeprowadzką.