W sobotę weszła w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Nie ma jednak jeszcze do tego aktu prawnego rozporządzeń wykonawczych. Nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy nadal pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort miał czas na opracowanie siedmiu rozporządzeń trzy miesiące od momentu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504).

– Projekty wszystkich siedmiu rozporządzeń opracowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji zostały skierowane już do konsultacji międzyresortowych oraz konsultacji społecznych – informuje rzecznik resortu Wioletta Paprocka.

Rozporządzenia wykonawcze dotyczą tak ważnych spraw, jak:

● sposobu utrwalania obrazu i dźwięku imprezy masowej,

● wyszkolenia i wyposażenia służb porządkowych,

● przekazywania informacji o imprezie: kart rejestracyjnych,

● osobistego stawiennictwa w policji kibica z zakazem stadionowym,

● warunków bezpieczeństwa na stadionach piłki nożnej,

● trybu ustalania szkód i występowania o wypłatę odszkodowania,

● instrukcji w razie pożaru na imprezie masowej.

Nowa ustawa zawiera bardzo szczególny przepis przejściowy. Jeśli do 1 sierpnia 2009 r., a więc do dnia wejścia w życie ustawy, rozporządzenia wykonawcze nie zostaną wydane, to jeszcze przez pół roku mogą być stosowane przepisy wydane na podstawie starej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Takie rozwiązanie, niestety, nie mobilizuje resortowych służb legislacyjnych do terminowego przygotowywania aktów wykonawczych do ustawy.

Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Kultury Fizycznej i Sportu wynika, że z resortem skonsultowano dopiero trzy rozporządzenia wykonawcze.

W tej sytuacji policja w razie burd stadionowych na meczach ligowych będzie interweniować przez kolejne miesiące według starych zasad.

– Ponad tysiąc osób objętych zostało do tej pory zakazem stadionowym – informuje Krzysztof Hajdas w Komendy Głównej Policji.

– W I półroczu na 2,7 tys. imprez musieliśmy interweniować w ok. 300 przypadkach. W ubiegłym roku liczba policjantów zabezpieczających imprezy zmniejszyła się o 1,8 proc. w stosunku do 2007 roku. Nowa ustawa nie nałożyła na policję obowiązku gromadzenia informacji o masowych imprezach sportowych o podwyższonym ryzyku. Jednak komendant główny policji ma obowiązek gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa tych imprez w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami. Bez rozporządzeń wykonawczych obowiązek ten będzie trudniej wykonywać.