Do pierwszego egzaminu na nową aplikację ogólną przystąpi 8 sierpnia 2009 r. 1500 absolwentów prawa.

– Biorąc pod uwagę, że tegoroczny limit miejsc wynosi 300, daje to pięć osób na jedno miejsce. Zapowiada się więc duża rywalizacja wśród kandydatów – mówi sędzia Beata Morawiec, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia wstępnego.

A jest o co walczyć. Oprócz możliwości wykonywania w przyszłości szanowanego zawodu sędziego czy prokuratora, kandydaci, którzy zaliczą egzaminy wstępne i dołączą do grona aplikantów, będą mogli pobierać najwyższe stypendium, jakie kiedykolwiek zaoferowało młodym prawnikom państwo. To 3176 zł pomniejszone o 9-proc. składkę zdrowotną. Pieniądze dostaną wszyscy, którzy złożą o nie wniosek do dyrektora Krajowej Szkoły, niezależnie od zasobności portfela członków swojej rodziny. Gdy skończą roczną aplikację ogólną i zaczną naukę na aplikacji sądowej lub prokuratorskiej, wysokość stypendium wzrośnie do 4537 zł.

– W większości miast aplikanci nie zarobiliby tyle nawet w najlepszych kancelariach – ocenia prokurator Cezary Kiszka ze Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że po rządowe stypendia zgłosi się jesienią 80 proc. aplikantów. Oznacza to, że w budżecie państwa musi znaleźć się dla pierwszego rocznika przyszłych sędziów i prokuratorów ponad 9 mln zł.

Stypendium ma pokrywać koszty utrzymania aplikantów w trakcie przygotowywania do wykonywania zawodu. Będą oni bowiem objęci zakazem podejmowania dodatkowego zatrudnienia w kancelariach, prywatnych formach i urzędach (wyjątek to praca na stanowiskach dydaktyczno-naukowych). Ustawa o KSSiP przewiduje też sytuacje, w których niedoszli sędziowie i prokuratorzy muszą zwracać pobrane pieniądze. W skrajnych przypadkach (np. niepodjęcie pracy w zawodzie) suma ta może przekraczać 150 tys. zł.

Jak zapewnia sędzia Beata Morawiec, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest już przygotowana do przeprowadzenia konkursu wstępnego. – Są już powołane zespoły konkursowe.

– Ze względu na dużą liczbę kandydatów pierwszy etap naboru będzie przeprowadzany co najmniej w dwóch apelacjach. Drugi etap odbędzie się na pewno w krakowskiej siedzibie KSSiP – wyjaśnia Beata Morawiec.

Egzamin na aplikację ogólną ma składać się z testu i pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Nowa formuła konkursu nie przewiduje, tak jak to było do tej pory, części ustnej egzaminu, podczas której kandydaci odpowiadali przed komisją na wylosowane pytania z podstawowych dziedzin prawa.

Podstawa prawna

● Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. nr 26, poz. 157).