ZMIANA PRAWA

Na rozpoczynającym się dziś (30 czerwca) posiedzeniu Sejmu odbędzie się sprawozdanie sejmowej Komisji Infrastruktury z nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami przygotowanej przez rząd. Nowelizacja ta wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla budynków wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym. Sprzedawca domu czy mieszkania będzie musiał przekazać kupującemu ten dokument. Dziś obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dotyczy jedynie nieruchomości wprowadzanych do obrotu na rynku pierwotnym. W przypadku mieszkań z rynku wtórnego decyzja o sporządzeniu świadectwa należy do kupującego lub wynajmującego.

– Zmiana ta jest zgodna z Dyrektywą Unii Europejskiej, która wprowadziła świadectwa energetyczne. Mówi ona jasno, że świadectwa powinny być sporządzane w każdym przypadku zbycia czy wynajmu mieszkania lub domu, bez względu na to, czy czynność ta odbywa się na rynku pierwotnym, czy wtórnym – mówi Marcin Piotrowski, prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Nowelizacja rozszerza też zakres osób, które mogą wydawać świadectwa energetyczne. Dziś uprawnienia takie przysługują jedynie osobom, które posiadają tytuł magistra. Nie mają ich natomiast osoby, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł inżyniera. Rząd chce, aby świadectwa wydawali także inżynierowie budownictwa, którzy ukończyli studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.