Już od 6 lipca br. wszelkie formalności związane z przeniesiemy numeru dopełni za klienta nowy operator. Cała procedura będzie nie tylko bezpłatna ale też o wiele krótsza od obecnej, która trwa nawet 38 dni. Za kilka dni w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2009 w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 290) oraz nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 85 poz. 716). Nowe przepisy przewidują, że abonent lub użytkownik pre-paid, zamierzający zachować numer przy zmianie dotychczasowego operatora musi jedynie złożył odpowiedni wniosek do nowego dostawcy usług, upoważniając go do dokonania w swoim imieniu wszystkich formalności, w tym również wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą. Jednocześnie zachowana została dotychczasowa droga przeniesienia numeru. Użytkownik może więc skontaktowania się z dotychczasowym dostawcą także na własną rękę. Co ważne w jednym wniosku będzie można określić, czy procedura przeniesienia numeru ma dotyczyć jednego, czy kilku numerów abonenta lub użytkownika pre-paid.

Krótszy czas oczekiwania

Procedura przeniesienia numeru będzie znacznie skrócona. Wniosek o przeniesienie numeru telefonu komórkowego ma być rozpatrzony w terminie 6 godzin roboczych, a jeśli przeniesienie dotyczy abonenta telefonu stacjonarnego -1 dzień roboczy. Dłuższy termin zarezerwowany będzie dla abonentów, którzy nie złożyli wniosku osobiście w jednostce nowego dostawcy przeznaczonej do obsługi klientów, ale w inny sposób np. listownie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wtedy termin ten będzie wynosił odpowiednio 3 dni lub 14 dni roboczych. Obecnie termin oczekiwania na przeniesienie numeru wynosi od 28 do nawet 38 dni.

Zgodnie z nowymi przepisami po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku abonenta i podpisaniu umowy z nowym dostawcą nowy dostawca usług jest obowiązany przenieść numer najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (w przypadku sieciach komórkowych) lub 7 dni roboczych (w sieciach stacjonarnych) od dnia zawarcia umowy.

Przeniesienie bez opłat

Przeniesienie numeru będzie też bezpłatne. Obecnie u większości operatorów telefonicznych ta opłata wynosi ok. 50 zł. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z połowy 2008 r. wynika, że za przeniesienie numeru klienci TP musięli zapłacić 61 zł, telefonii stacjonarnej Polkomtel 120 zł oraz PTK Centertel 61 zł. Zgodnie z nowymi przepisami w razie przeniesienia numeru będzie można natychmiast rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług, pod warunkiem zapłaty przez abonenta opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia nie większej niż jednomiesięczna opłata abonamentowa lub zwrotu ulgi mu przyznanej, proporcjonalnie zmniejszonej do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.