Szkolenia przygotowały Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Projekt rozpoczął się od konferencji z udziałem naukowców, radców prawnych, sędziów i adwokatów.

"Udział i zainteresowanie profesjonalnych pełnomocników reprezentowaniem polskich obywateli przed Trybunałem w Strasburgu są niedostateczne, często wynika to z obaw prawników" - mówił na konferencji sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński. Dodał, że obawy te zwykle są pozbawione podstaw, choć pełnomocnik taki powinien biegle posługiwać się językiem angielskim lub francuskim oraz znać prawo europejskie.

Również pracująca w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mec. Magda Mierzewska oceniła, że "nie ma takiego adwokata i radcy, który intelektualnie nie mógłby sprostać sporządzeniu skargi do trybunału". "Procedura jest przyjazna i niesformalizowana" - dodała.

Efektem obaw prawników i niewielkiego ich zainteresowania postępowaniami w Strasburgu, według ekspertów, jest m.in. bardzo duży procent skarg z Polski odrzucanych przez Trybunał z powodu ich niedopuszczalności. Nadal, jak wskazano, większość skarg, szczególnie na początkowym etapie powstaje bez konsultacji z prawnikami.

Szkolenia będą organizowane w każdej z 19 okręgowych Izb Radców Prawnych

Dlatego, jak zaznaczył prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz, spośród skarg, które wpłynęły do europejskiego trybunału z Polski za dopuszczalne uznano do tej pory tylko półtora procent spraw. "Postanowiliśmy więc uruchomić projekt skierowany do radców prawnych (...) przewidujący szkolenia warsztatowe przygotowujące do praktycznych działań przed europejskim trybunałem" - mówił. Poinformował, że w programie weźmie udział do 500 radców.

Szkolenia będą organizowane w każdej z 19 okręgowych Izb Radców Prawnych. Potrwają od września do czerwca przyszłego roku. Powstanie także specjalny podręcznik adresowany do radców prawnych.

Według statystyk od 1993 roku do europejskiego trybunału wpłynęło 32 679 skarg przeciwko Polsce. Aż 29 111 skarg zostało jednak uznanych za niedopuszczalne. Obecnie w Trybunale w Strasburgu czeka na rozpoznanie ponad 3,5 tys. spraw z Polski. W 2008 roku w sprawach skarg z Polski zapadło 140 wyroków, a łączna kwota zasądzonych zadośćuczynień i kosztów wyniosła około 580 tys. euro. Większość przyjętych przez europejski trybunał zasadnych skarg kończy się ugodami, lub deklaracjami rządu potwierdzającymi naruszenie praw obywatela.