Wczoraj kuratorzy złożyli na ręce ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy list, w którym zwracają uwagę na potrzebę pilnych zmian w przepisach regulujących działania i zakres zadań kuratorów sądowych.

– Postulaty to efekt wielogodzinnych rozmów toczących się pomiędzy przedstawicielami naszego środowiska, służby więziennej, rządu i środowisk uniwersyteckich, które miały miejsce w trakcie Pierwszego Kongresu Kuratorskiego obradującego w Ustce w dniach 15–17 czerwca 2009 r. – wyjaśnia Andrzej Martuszewicz, prezes Krajowej Rady Kuratorów.

Niepewny status kuratora

Mimo że kuratorzy sądowi odgrywają istotną rolę w trakcie wielu postępowań cywilnych i w sprawach toczących się przeciwko nieletnim, do tej pory nie określono ich roli w poszczególnych procedurach. Brakuje przepisów, które określałyby uprawnienia i obowiązki kuratora rodzinnego sprawującego nadzór w sprawach opiekuńczych i nieletnich, a w szczególności kuratora uczestniczącego w kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem, wykonującego orzeczenia o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. – Podobnie jest w przypadku kuratorów przeprowadzających wywiad środowiskowy w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i separacyjnych – podkreśla Andrzej Martuszewicz.

Luki legislacyjne utrudniają też wykonywanie pracy kuratorom dla dorosłych. Ich zdaniem trzeba jak najszybciej określić sposoby postępowania wobec skazanych przebywających w zakładach karnych, wobec których w innej sprawie orzeczono dozór kuratora i skazanych przebywających za granicą.