Nowelizacja jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2008 r., który rozpatrywał tę kwestię na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

TK uznał, że wgląd do akt jest konstytucyjnym prawem do obrony; co więcej jest nie tylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale także standardem demokratycznego państwa prawnego. Obecnie podejrzany może starać się o wgląd do akt, ale zgodę na to musi wyrazić prokurator.

Chodzi przede wszystkim o wgląd do dowodów, które uzasadniają zastosowanie, albo przedłużenie tymczasowego aresztowania. Zgodnie z art. 42 ust. 2 konstytucji, każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.