Projekt jest realizowany od kilku lat. Skazani, którym zezwala na to sąd i więzienne władze, pracują jako wolontariusze w domach opieki społecznej i hospicjach - zarówno dla osób starszych, jak i dzieci.

Dla wielu z osadzonych jest to forma resocjalizacji, bardzo dobrze oceniana przez psychologów. Przyznają oni też, że praca, polegająca na obcowaniu z ludźmi, którzy odchodzą, zaskakująco pozytywnie oddziałuje na psychikę osób pozbawionych wolności. Teraz prowadzony od kilku lat projekt został doceniony przez Radę Europy i Komisję Europejską.

Nagrodę Kryształowej Wagi stworzono w 2005 r. Przyznaje się ją za innowacyjne metody pracy w organizacji i procedurach wymiaru sprawiedliwości. Przyznaje się ją co dwa lata państwom-członkom UE i Rady Europy.

Oprócz nagrody dla polskiego Centralnego Zarządu Służby Więziennej przyznano też trzy wyróżnienia: urzędowi Prokuratora Generalnego Landu Brandenburgia - za projekt informatyczny "eJustice"; czeskiemu stowarzyszeniu mediacji i probacji za prowadzony przez nich projekt "Mentor Scheme" oraz sądowi w Amsterdamie za projekt Izby Praw Człowieka i Europejskiego Sądu Kryminalnego.

W poniedziałek w ministerstwie sprawiedliwości odbędzie się specjalna konferencja prasowa poświęcona prezentacji nagrodzonego projektu.