ORZECZENIE

Osoby kupujące mieszkania na rynku pierwotnym – od dewelopera, będą ponosiły niższe opłaty z tytułu sporządzania aktu notarialnego u notariusza. W precedensowym wyroku Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł, że kupujący mieszkanie nie ma obowiązku ponoszenia kosztów wypisów aktu notarialnego dla dewelopera (sygn. akt. I C 356/08).

– Brak jest podstaw do obciążania kupującego mieszkanie kosztami wypisów aktu notarialnego dla dewelopera. Koszty wydania tych wypisów powinny obciążać dewelopera, bowiem pobranie przez którąkolwiek ze stron wypisu na własne potrzeby nie jest związane z zawarciem aktu notarialnego – podkreśliła w uzasadnieniu wyroku sędzia Agnieszka Rutkowska z Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieście.

Opłaty notarialne

Dziś wszystkie koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego ponoszone są wyłącznie przez kupującego mieszkanie. Poza kosztami wypisów dla dewelopera każdy kupujący musi pokryć także koszty wypisów dla siebie i innych urzędów (np. sąd i urząd skarbowy) oraz koszty taksy notarialnej, podatku VAT i opłaty za wpis do księgi wieczystej. Najczęściej koszty te wynoszą kilka tysięcy złotych (w sprawie, w której orzekał Sąd Rejonowy w Krakowie, wyniosły one ok. 2 tys. zł) i są uzależnione od wartości mieszkania. Deweloper przy podpisywaniu aktu notarialnego nie płaci ani złotówki.

Koszty wypisów aktu notarialnego dla dewelopera sięgają 200–300 zł (w zależności od objętości aktu notarialnego). Być może dla jednego kupującego nie jest to duża kwota, ale w skali całego kraju i wszystkich transakcji zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym zawieranych każdego roku – oszczędności kupujących mogą okazać się znaczne.

– Koszty zakupu mieszkania i podpisania aktu notarialnego i tak są bardzo wysokie, więc nie mogłem się zgodzić na to, żeby sponsorować dewelopera – mówi autor precedensowego pozwu do krakowskiego sądu. – Mając na uwadze, że na moim osiedlu jest ok. 160 mieszkań i każdy z właścicieli zapłacił ze swojej kieszeni koszty dewelopera, to deweloper zaoszczędził dzięki temu ok. 30 tys. zł. W skali całego kraju oszczędności deweloperów mogą sięgać milionów złotych każdego roku – dodaje.