ANALIZA

Dziennikarzowi przysługuje prawo do zachowania w tajemnicy swojego nazwiska. Oznacza to także, że nie można publikować informacji umożliwiających jego identyfikację. Tak więc jeśli dziennikarz chce zachować anonimowość, to ma do tego prawo, które gwarantuje mu art. 15 prawa prasowego.

Bez identyfikacji

– Tożsamość dziennikarza jest chroniona tak, że nie ma on obowiązku podpisywania się pod artykułem prawdziwym imieniem i nazwiskiem – wyjaśnia mec. Monika Wojciechowska-Szac, wspólnik w kancelarii Wojciechowska & Kotarba.

Szeroki jest też zakres tajemnicy dziennikarskiej, uważa prawniczka. Obejmuje dane umożliwiające identyfikację autora artykułu, listu do redakcji lub innego materiału, którego autor zastrzegł sobie anonimowość.

Komplikacje zaczynają się, gdy w grę wchodzi nie typowy tekst w prasie papierowej, ale wypowiedź na blogu, portalu, stronie www, czyli generalnie w internecie. Obowiązujące prawo budzi w tym zakresie wątpliwości. Ma je rozwiać przygotowywany przez resort kultury projekt nowelizacji prawa prasowego. Jednym z jego założeń jest rozszerzenie definicji prasy na publikacje ukazujące się w formie elektronicznej przy wprowadzeniu jednoczesnego obowiązku rejestracji tytułów prasowych ukazujących się w internecie.

Nowy projekt

– Projekt nowelizacji rozszerza uprawnienia autora materiału prasowego o prawo do zachowania w tajemnicy danych pozwalających na jego identyfikację. Przez pojęcie dane umożliwiające identyfikację autora materiału prasowego bądź innych osób udzielających informacji prasie należy rozumieć wszelkie informacje umożliwiające określenie tożsamości tych osób – podaje Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prawo zachowania w tajemnicy swojego nazwiska jest prawem, które przysługuje nie tylko dziennikarzowi, lecz każdej osobie, która jest autorem materiału prasowego – dodaje.

Anonimowość dziennikarzy i blogerów stała się powodem zażartych sporów toczonych w prasie. Podzieliła opinię publiczną. Żadna z gazet nie zajęła się jednak przepisami, jakie obowiązują w tym zakresie.