Poza tradycyjnym podziałem jednej nieruchomości na kilka mniejszych działek dopuszczalne jest także przeprowadzenie scalenie kilku nieruchomości i ponowny ich podział. Czynności takie mogą być przeprowadzone przez gminę. Najczęściej dokonywane są one, gdy szereg działek nie nadaje się pod zabudowę ze względu na swoją małą powierzchnię i konieczne jest ponowne ich ukształtowanie. Przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości przez gminę jest więc elementem gospodarki nieruchomościami danej jednostki samorządu terytorialnego. Prawidłowe jej wykonywanie może być zachętą dla inwestorów i sprzyjać rozwojowi danej gminy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.