Już obecnie - na mocy Kodeksu karnego i innych przepisów - obowiązuje zasada jednorazowego przesłuchania dziecka w całej sprawie: jeśli nie ma żadnej szczególnej potrzeby, dziecko składa zeznania tylko raz, w specjalnym "niebieskim pokoju", skonstruowanym tak, by nie narażać dziecka na dodatkowy stres. Jest ich w Polsce kilkadziesiąt, przybywa kolejnych.

Niezbędnymi elementami ich wyposażenia są lustro weneckie i sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu z całego przesłuchania, co jest potem dowodem dla sądu. "Niebieskie pokoje" znajdują się poza budynkami sądu względnie prokuratury. W pokoju znajdują się zabawki, by dziecko mogło czuć się bardziej komfortowo.

Niekiedy zdarza się jednak, że dziecko musi stanąć przed sądem i zostać poddane przesłuchaniu. Wówczas sąd może - dla komfortu nieletniego świadka - zarządzić wyprowadzenie z sali oskarżonego. Sąd ma szczególny obowiązek nie dopuścić do agresywnego zadawania dziecku pytań przez strony.

"Dla dzieci, które są ofiarami lub świadkami przestępstw, przesłuchanie w sądzie jest bardzo trudną sytuacją. Dopiero przy odpowiednim wsparciu psychologa, przesłuchaniu w tzw. przyjaznym pokoju przesłuchań lub dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom edukacyjnym, możemy ograniczyć dzieciom stres związany z prowadzonym postępowaniem oraz zapobiec wtórnej wiktymizacji" - podkreślają przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości.

Kolorowa publikacja opracowana przez Fundację "Dzieci Niczyje" została wydana w 103 tysiącach egzemplarzy. Według ministerstwa ma pełnić rolę "przyjaznego informatora, którego celem jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w sądowych procedurach prawnych".

Resort informuje, że trwają też przygotowania do druku kolejnego wydawnictwa informacyjnego - broszury na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze. Napisana w sposób przystępny i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców, będzie ona zawierała przytoczone podstawy prawne wsparte przykładami wyjaśniającymi jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach.

Za merytoryczne przygotowanie materiałów informacyjnych odpowiedzialna jest, wyłoniona w drodze konkursu, Uniwersytecka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Planuje się, by wszystkie przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne znalazły się w wersji elektronicznej na stronie internetowej resortu www.ms.gov.pl.

Opracowanie i dystrybucja powyższych materiałów informacyjno- edukacyjnych na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praw obywatela w sądzie i prokuraturze to jedno z siedmiu zadań realizowanych w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości", współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007-13".