Polska Federacja Rynku Nieruchomości zmieniła standardy zawodowe wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nowe zasady etyczne mają przede wszystkim pomóc wyeliminować przypadki nieuczciwego pozyskiwania klientów przez pośredników.

– Aktualizacja standardów zawodowych stała się niezbędna na skutek rozwoju rynku nieruchomości, ale i po to, aby rozwiązać wiele nowych problemów, jakie pojawiły się w trakcie praktycznego wykonywania zawodu pośrednika – mówi Aleksander Scheller, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Zgodnie z nowymi wytycznymi pośrednik w obrocie nieruchomościami ma bezwzględny zakaz promowania czy reklamowania oferty, co do której nie ma umowy o pośrednictwo. W praktyce zdarzało się, że nieuczciwi pośrednicy przedstawiali jako własne oferty osób, które ogłaszały się ze sprzedażą swoich nieruchomości. Gdy udawało im się ubiec właściciela w znalezieniu nabywcy, zgłaszali się do niego, oferując własne usługi i nie zwracając uwagi na to, czy chciał on współpracować z pośrednikiem.

Pośrednicy nie będą mogli też przyciągać nowych klientów poprzez reklamowanie usług, w których kupujący byli zwalniani z płacenia prowizji.