W związku z podjętą decyzją zaplanowane pierwotnie na ostatnie tygodnie maja i czerwca protesty sędziów nie odbędą się. Do tej pory protesty odbywały się od września ubiegłego roku - wówczas w sądach wyznaczano od jednej trzeciej do połowy mniej sesji niż zwykle.

"Zmiana zasad wynagradzania sędziów poprzez odejście od kwoty bazowej na rzecz obiektywnego miernika częściowo spełnia postulaty środowiska sędziowskiego dotyczące godnego wynagrodzenia" - głosi przyjęta uchwała.

W marcu uchwalona została nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

W marcu uchwalona została nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych przewidująca uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Ustawa określiła też na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia tak, by płace sędziów i prokuratorów mogły wzrosnąć o zapowiadaną już wcześniej kwotę co najmniej 1000 zł - niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Jak zaznaczył rzecznik SPP "Iustitia", sędzia Bartłomiej Przymusiński, nie jest jednak wykluczony powrót do protestu, kiedy zarząd stowarzyszenia "uzna to za konieczne dla zrealizowania postulatów środowiska".

Przymusiński dodał także, że sędziowie ze stowarzyszenia przede wszystkim liczą na dialog i wspólne uzgadnianie stanowiska z ministerstwem sprawiedliwości. Dlatego zebrani delegaci zwrócili się do szefa resortu sprawiedliwości o zapewnienie przedstawicielom stowarzyszenia "realnego udziału w pracach nad nowym kształtem ustawy o ustroju sądów powszechnych i wszelkich innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania sądownictwa".