Możliwość skarżenia nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale także prowadzenia przez te organy postępowania w sposób przewlekły, umożliwienie wzywania stron w sprawach pilnych telefonicznie, telegraficznie lub mailowo, a także prawo do wnoszenia petycji – to tylko niektóre z propozycji zmian kodeksu postępowania administracyjnego. Projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bezczynność organów

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów strony mogą skarżyć jedynie bezczynność organów administracyjnych. Po wejściu w życie projektowanej nowelizacji będą mogły kwestionować również przewlekłość prowadzonego przez te organy postępowania.

- To jest dobre rozwiązanie. Pozwoli ono złożyć skargę, gdy organ prowadzi sprawę w sposób, który wskazuje, że działa przewlekle, np. wykonuje jakieś pozorne czynności – chwali zmiany Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na brak takiego rozwiązania w kodeksie postępowania administracyjnego już wiele razy wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny, a ostatnimi czasy nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Ocena, czy doszło do przewlekłości w postępowaniu administracyjnym, będzie należeć do sądów administracyjnych.

- Przepis umożliwiający karanie grzywną istnieje już od czterech lat. Jest on stosowany wówczas gdy organ zobowiązany do wykonania wyroku sądu tego wyroku nie wykonuje Teraz rozwiązanie to będzie miało zastosowanie w stosunku do opieszałego prowadzenia sprawy – tłumaczy Irena Kamińska.

Oznacza to, że jeżeli sąd przyzna rację stronie skarżącej, będzie mógł ukarać grzywną organ prowadzący postępowanie w sposób przewlekły.

Wezwanie przez telefon

Nowe przepisy mają także usprawnić prowadzenie postępowań przez organy administracyjne. Jedynym z ułatwień ma być wprowadzenie możliwości wzywania stron i uczestników postępowania telefonicznie, telegraficznie, a nawet mailowo.

- Rozwiązanie to jest bardzo korzystne. Tego przepisu bardzo do tej pory brakowało. Zmiana ta może znacznie usprawnić postępowanie zwłaszcza przy powszechnych kłopotach z Pocztą Polską, która po prostu czasem działa bardzo nieskutecznie. Zmiana ta ułatwi wyznaczanie terminu niektórych spraw – ocenia Irena Kamińska.
W projekcie przewidziano również możliwość składania petycji do organów administracji publicznej. Petycje będzie można składać w sprawach, które dotyczą zagadnień życia zbiorowego.

- W konstytucji jest mowa o petycjach, a do tej pory nie znajdowało to odzwierciedlenia w zapisach kodeksowych. To rozwiązanie należy ocenić pozytywnie zwłaszcza dlatego, że złożenie petycji będzie możliwe przez grupę obywateli czy organizacje. Są bowiem pewne sprawy, które mogą być w tej drodze załatwiane, a nie wiążą się z czyimś indywidualnym interesem – twierdzi Irena Kamińska.

Projekt zmian kodeksu postępowania administracyjnego znajduje się obecnie w konsultacjach międzyresortowych.