ZMIANA PRAWA

Strona nie będzie musiała składać w sądzie lub urzędzie oryginału dokumentów. Wystarczy, że złoży kopie poświadczone przez profesjonalnego pełnomocnika. Takie zmiany zaproponowali senatorowie w przepisach o uwierzytelnianiu dokumentów. Wczoraj projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów zaakceptowali senatorowie. Teraz ich inicjatywa trafi do laski marszałkowskiej.

Nowe zasady uwierzytelniania dokumentów zostaną wprowadzone w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz podatkowym. Nie obejmą natomiast postępowań karnych.

Senatorowie proponują, aby zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem miało charakter dokumentu urzędowego. Chcą również, aby adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi, a także radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogli sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów.

– Zwykła faktura VAT może być dowodem w toczących się równolegle postępowaniach cywilnych, podatkowych i administracyjnych. Kiedy wymaga się przedstawienia oryginału dokumentu w jednym postępowaniu, strona, aby skorzystać z tego dokumentu w innym postępowaniu, musi czekać, aż to pierwsze postępowanie się zakończy – wskazuje prof. Leon Kieres, senator PO i współautor ustawy.

– Wprowadzenie proponowanych przepisów nada precyzyjne ramy prawne rozpowszechnionej dotychczas praktyce poświadczania przez profesjonalnych pełnomocników za zgodność z oryginałem dokumentów składanych we wszelkich postępowaniach – uważa Jakub Jędrzejak, radca prawny w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.