Czy upłynął już termin przedawnienia

Moja siostrzenica ma kłopot z uzyskaniem od rodziców pieniędzy na swoje utrzymanie. Chciałaby dochodzić ich na drodze sądowej. Czy będzie to jeszcze możliwe, po tym jak przestaną nad nią sprawować władzę rodzicielską?

Tak

Będzie to jeszcze możliwe po zakończeniu władzy rodzicielskiej.

Roszczenia alimentacyjne przedawniają się stosunkowo szybko, bo już po trzech latach. Jednak bieg tego terminu może być rozłożony inaczej niż to ma miejsce np. w relacjach między kontrahentami. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Podobnie jest w przypadku roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli. Także małżonkowie muszą liczyć się z tym, że w przypadku roszczenia, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu przez czas trwania małżeństwa, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Tak też jest w przypadku roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Podstawa prawna

● Art. 121 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy po ugodzie jest dziesięć lat
- Czy przerwano bieg terminu
- Czy musi być forma pisemna
- Czy można odzyskać spłatę długu
- Czy mediacje wstrzymają przedawnienie
- Czy można wydłużyć termin
- Czy można jeszcze wnieść sprawę