W środę nad projektem debatowały senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Ustawodawcza oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

Obecnie Rzecznik Praw Dziecka nie ma możliwości występowania do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawach związanych z prawami dzieci zwraca się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z projektem Rzecznik Praw Dziecka będzie mógł być uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej zakresu działań Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia przez Rzecznika Praw Dziecka skargi kasacyjnej - dotychczas taką możliwość mieli jedynie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W ocenie rzecznika praw dziecka Marka Michalaka "te zmiany są potrzebne", gdyż poszerzą kompetencje rzecznika i będzie mógł on bardziej kompleksowo zabiegać o prawa dzieci.

W październiku zeszłego roku znowelizowano już ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, m.in. wzmacniając jego uprawnienia. Wcześniej rzecznik dysponował niewielkimi kompetencjami, a społeczne oczekiwania wobec tego urzędu były wysokie. Michalak zgodził się na objęcie urzędu, licząc na szybkie wzmocnienie uprawnień RPD.

Znowelizowana ustawa daje rzecznikowi możliwość wnikliwego badania interesujących go spraw, wraz z dostępem do wszelkich dokumentów i badania, bez uprzedzenia "każdej sprawy na miejscu". Pozwala mu się na nieujawnianie danych osoby, od której dostał informacje. Rzecznik w myśl noweli może inicjować postępowania w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uczestniczyć w nich na prawach oskarżyciela.