"Ostatnie badania wskazują, jak niska jest świadomość prawna w społeczeństwie (...) liczymy, że nasza akcja pomoże rozwiązać nie tylko bieżące problemy, ale wyrobi w społeczeństwie obyczaj korzystania z usług prawnych we właściwym czasie, na przykład zanim sprawa trafi do sądu" - głosi komunikat Rady przesłany PAP.

Jak dodano w komunikacie obecnie zasadą jest, iż interesanci zgłaszają się do prawnika, kiedy ich sprawa jest już na późnym etapie, a nierzadko znajduje się już na wokandzie sądowej. "Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że jeśli są niezamożni przysługuje im prawnik z urzędu" - zaznaczyła Rada.

NRA poinformowała, że bezpłatne porady prawne będą udzielane 9 maja w kancelariach adwokackich, siedzibach okręgowych rad adwokackich oraz w specjalnie zorganizowanych punktach od godz. 9 do 15. Akcja obejmie swym zasięgiem 22 miasta.

"Pozwoli to adwokatom na pełniejsze zapoznanie się z problemem, a zatem na lepszą poradę"

Pełna i na bieżąco uzupełniana lista prawników oraz adresów, gdzie będą udzielane porady, dostępna jest na stronie www.nra.pl w dziale "aktualności".

Jak poinformowała prezes NRA Joanna Agacka-Indecka, według planów w przyszłości akcja ma być organizowana dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

NRA jednocześnie przypomniała, aby osoby zainteresowane w miarę możliwości zabrały w sobotę dokumentację dotyczącą ich spraw. "Pozwoli to adwokatom na pełniejsze zapoznanie się z problemem, a zatem na lepszą poradę" - zaznaczono w komunikacie.