Pozwolenie na budowę rozpoczyna cały proces budowlany, ale nie wystarczy, by ekipa budowlana mogła przystąpić do prac. Aby budowa była zgodna z prawem i nie stanowiła samowoli budowlanej, inwestor już na początku procesu inwestycyjnego musi dopełnić wielu procedur. Także w toku budowy przestrzeganie przepisów prawa budowlanego jest niezbędne, gdyż ich złamanie może doprowadzić do wstrzymania robót budowlanych przez inspektora nadzoru. Inwestor, który wybuduje obiekt niezgodnie z prawem, może mieć także trudności z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.