ZMIANA PRAWA

Dane biometryczne w postaci odcisków palców będą w centralnej ewidencji jedynie przez okres przechowywania ich w ewidencjach paszportowych. Oznacza to, że w Polsce, wzorem innych państw europejskich, np. Austrii, Słowacji, Danii czy Niemiec, nie będzie utworzona baza danych, w której znajdą się i będą trzymane wszystkie pobrane odciski palców.

Takie rozwiązania przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych.

Nowe przepisy dotyczą również gromadzenia i przechowywania informacji o zastosowaniu, uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Informacje te będą rejestrowane w ewidencji paszportowej oraz w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

Takie rozwiązanie pozwoli organom wydającym paszporty uniknąć wydania kolejnego dokumentu osobie, której zgodnie z prawem paszport zatrzymano. Ułatwi to także pracę konsulom, którzy będą mogli sprawdzić w centralnej ewidencji, czy wydanie nowego paszportu jest możliwe.