Sejm przyjął tę ustawę 26 czerwca.

Obecnie pozwolenie na budowę jest ważne dwa lata. Uzyskanie pozwolenia jest obowiązkowe dla inwestorów planujących budowy.

Podczas debaty nad projektem tej ustawy, Andrzej Kania (PO) powiedział, że z powodu długotrwałych procedur wydłużenie okresu ważności pozwolenia na budowę z dwóch do trzech lat "jest jak najbardziej zasadne".

Witold Klepacz (Lewica) argumentował, że wydłużenie czasu ważności pozwolenia na budowę jest zgodne z oczekiwaniami samorządów, które również realizują inwestycje budowlane.