Uproszczenie procedur budowlanych zakłada projekt nowelizacji prawa budowlanego i innych ustaw, opracowany w Ministerstwie Infrastruktury. Do Rady Ministrów powinien trafić we wrześniu br. Propozycje resortu są w fazie uzgodnień.

W czwartek odbyło się regionalne spotkanie konsultacyjne poświęcone zmianom w prawie budowlanym.

Jak powiedział PAP wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński, proponowane zmiany zmierzają do wyeliminowania zbędnych procedur inwestowania, które nie wnoszą w procesie inwestycyjnym dodatkowej wartości.

Autorzy proponują między innymi, by zintegrować postępowanie związane z lokalizacją inwestycji z postępowaniem dotyczącym ochrony środowiska. "W projekcie proponuje się zintegrować te dwie ścieżki, by inwestor prowadził jednolite postępowanie" - powiedział Dziekoński.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, wprowadza on w prawie budowlanym rezygnację z decyzji o pozwoleniu na budowę i zastąpienie jej procedurą rejestracji zamierzonej inwestycji. Podobny los ma spotkać zezwolenie na użytkowanie obiektu.

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski powiedział PAP, że projekt nowelizacji wprowadza nie tylko uproszczenia dla inwestorów, ale zmierza również do zapewnienia kontroli obywateli nad ewentualnymi decyzjami inwestycyjnymi, które mogą wpływać na jakość życia lub jakość środowiska.

Ministerstwo Infrastruktury liczy na to, że projekt w październiku trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejść w życie w drugim kwartale 2009 roku.