Projekt przewiduje m.in. trójstopniowy system nabywania licencji dla absolwentów studiów prawniczych. Licencja I stopnia ma - jak przewiduje projekt - uprawniać do udzielania porad prawnych na etapie przedsądowym oraz do występowania przed sądami z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych).

Prowadzona w ten sposób działalność daje możliwość do uzyskania licencji II stopnia. Sprawy rodzinne, opiekuńcze, postępowania w sprawach nieletnich, sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe są - jak przewiduje projekt - zastrzeżone dla osób, posiadających licencję III stopnia. Uprawnienie do uzyskania takiej licencji ma przysługiwać po zaliczeniu państwowego egzaminu.