Poprawkę poparło w głosowaniu 435 posłów, za jej odrzuceniem głosowało 10 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawka Senatu przywraca przepis, zgodnie z którym żołnierzy b. WSI, którzy nie wystąpili o przyjęcie do nowych służb lub których nie przyjęto do SWW i SKW - m.in. z powodu braku weryfikacji - nie można wyznaczać na stanowiska służbowe w sądach i prokuraturach wojskowych, żandarmerii, jednostkach rozpoznania i zwiadu. Ma to uchronić te instytucje przed osobami bez właściwych kwalifikacji.

Dokończeniem weryfikacji po upływie okresu działania komisji weryfikacyjnej ma się zająć specjalny zespół

Nowelizacja zakłada ponadto, że żołnierze b. WSI, którzy wystąpili o weryfikację, ale nie zostali jej poddani, będą mogli pozostawać w rezerwie kadrowej dłużej niż ustawowe dwa lata. Dokończeniem weryfikacji po upływie okresu działania komisji weryfikacyjnej ma się zająć specjalny zespół powołany na mocy rozporządzenia ministra obrony.

Wojskowe Służby Informacyjne zostały rozwiązane 30 września 2006 r., w ich miejsce powołano SKW i SWW. 30 czerwca bieżącego roku minął okres działania komisji weryfikacyjnej, której zadaniem było sprawdzanie prawdziwości oświadczeń b. oficerów WSI ubiegających się o pracę w nowych służbach na temat znanych im bezprawnych działań WSI.