"Naszym zdaniem nastąpiło nadużycie praw właściciela i działanie na niekorzyść dziennikarzy" - napisała w liście do RPO prezes SDP Krystyna Mokrosińska.

"Zdaniem SDP jest to bardzo niebezpieczny precedens, który w przyszłości może być powodem ograniczania dziennikarskiej niezależności zgodnymi wprawdzie z prawem, ale niezgodnymi z etyką działaniami właścicieli i zarządzających mediami. Prosimy Pana Rzecznika o zainteresowanie się tym oburzającym środowisko precedensem" - głosi list, którego kopię otrzymała PAP.

SDP przypomina w nim, że zwolnienia w Pulsie obejmą ok. 120 osób. Zdaniem SDP TV Puls wykorzystała zespół tworzący informacje w celu uzyskania szerszego zasięgu sygnału stacji.

"TV Puls dzięki pracy tego zespołu, którego programy cieszyły się najwyższą w stacji oglądalnością uzyskała ostatnio koncesje na rozszerzenie nadawania programów w kolejnych czterech dużych aglomeracjach. Zdumiewa więc fakt, że w tym momencie zespół i program przestały być potrzebne" - napisało SDP do Rzecznika.

Na początku 2008 r. KRRiT rozstrzygnęła na korzyść Pulsu postępowanie w sprawie kilku wolnych nadajników naziemnych

"Odnosimy wrażenie, że decyzja nazwana biznesową jest podwójnie nieuczciwą, wykorzystano efekt pracy zespołu do osiągnięcia wymiernych korzyści w zasięgu nadawania programu po czym rozwiązano zespół na niespełna dwa tygodnie przed upływem roku ich zatrudnienia, co skutkuje np. miesięcznymi, a nie trzymiesięcznymi odprawami" - głosi pismo.

Gdy w czerwcu 2006 r. kontrolowana przez Ruperta Murdocha News Corporation stała się mniejszościowym udziałowcem TV Puls, stacja postarała się o zmianę warunków koncesji, która do tej pory uniemożliwiała jej działalność komercyjną.

W styczniu 2007 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła koncesję Pulsu z wyspecjalizowanej, stanowiącej, że 70 proc. czasu antenowego TV Puls muszą zajmować audycje i przekazy społeczno- religijne, na uniwersalną. Decyzję tę zaskarżyła do KRRiT Grupa TVN, oceniając, że zmiana koncesji odbyła się z "rażącym naruszeniem prawa".

Na początku 2008 r. KRRiT rozstrzygnęła na korzyść Pulsu postępowanie w sprawie kilku wolnych nadajników naziemnych, zwiększając tym samym zasięg stacji. Według Pulsu w efekcie zmiany sygnał stacji z nadajników naziemnych dociera w sumie do ok. 11 mln telewidzów.