Za najpilniejsze działania, które powinien podjąć nowy RPD Kątna uznała m.in. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, problem tzw. eurosieroctwa czy wyrównywanie szans dzieci w dostępie do edukacji i świadczeń zdrowotnych.

"Oczekiwania są ogromne, bo do tej pory ten urząd raczej się kompromitował aniżeli dobrze funkcjonował. Nie oczekuję oczywiście od Rzecznika, tego, ani żadnego innego, że wynajdzie tabletkę na całe zło, natomiast poza jeżdżeniem po świecie - jak to bywało w przypadku poprzedników - powinien on poważnie potraktować zadania, które przed nim stoją" - powiedziała w środę PAP Kątna.

"Oczekuję przede wszystkim, że Rzecznik wyznaczy sobie kilka priorytetów, a życie je pokazuje - że będzie miał pomysły na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, przemocy fizycznej, emocjonalnej, molestowaniu seksualnemu. Oczekuję też, że będzie współpracował z administracją rządową, ale jako neutralny zupełnie podmiot, że będzie inspirował do pewnych działań, naciskał, współpracował z mediami i nagłaśniał istotne problemy" - podkreśliła Kątna.

Dodała, że w działalności poprzednich rzeczników brakowało jej także rzetelnej diagnozy sytuacji dzieci w kraju.

"Jedna rzecz mnie trochę niepokoi - Michalak był dotąd osobą anonimową w sensie dotychczasowych doświadczeń na rynku społecznym"

Zdaniem Kątnej wiele zależy od tego na ile Michalak będzie potrafił być silną osobowością i przede wszystkim apolitycznym Rzecznikiem. "To jest bardzo ważne, żeby nie ulegał wpływom, przede wszystkim politycznym, żeby nie dał się wmanipulowywać w rozgrywki polityczne. Na ile będzie zakładnikiem ugrupowania, które go rekomendowało, a na ile będzie umiał się od tego dociąć to życie dopiero pokaże. Ten urząd musi być ponad podziałami" - powiedziała Kątna.

"Jedna rzecz mnie trochę niepokoi - Michalak był dotąd osobą anonimową w sensie dotychczasowych doświadczeń na rynku społecznym. Będzie więc musiał dużo pracy włożyć, żeby się przebić, bo Rzecznik powinien być osobą która wzbudza powszechny szacunek, uznanie" - dodała.

Michalak został w środę wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zastąpi Ewę Sowińską, która w kwietniu podała się do dymisji, a z końcem czerwca odeszła z urzędu. Kandydaturę Michalaka, którego zgłosił klub PO, jego kontrkandydatami byli Katarzyna Piekarska zgłoszona przez klub Lewicy oraz Leszek Dobrzyński zgłoszony przez klub PiS.