"W UE mamy bardzo dobrą legislację, ale nawet najlepsze przepisy nie wystarczą, jeśli nie będą wdrażane. Jeśli poprawnej implementacji nie będzie, nie zawaham się otworzyć postępowań przeciwko krajom. Mówię to z całą odpowiedzialnością" - oświadczyła na konferencji prasowej unijna komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa.

"Wszystkie narzędzia są w naszych rękach, trzeba je tylko wykorzystać - dodała. "Wdrażanie prawa to moja obsesja" - wyznała.

Komisarz podała jako przykład najnowszy raport KE na temat oszustw przy internetowej sprzedaży dzwonków i tzw. tapet w telefonach komórkowych. To oferta kierowana głównie do dzieci i młodzieży. Po skontrolowaniu ponad 550 stron internetowych KE doszła do wniosku, że w 80 proc. przypadków zachodzi podejrzenie łamania obowiązujących w UE przepisów konsumenckich.

"Krajowe urzędy ds. praw konsumentów mają prawo zamykać takie serwisy, nakładać kary albo kierować sprawy do sądu" - przypomniała Kunewa. Jej zdaniem instytucje (takie jak np. w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) powinny energicznie wykorzystywać wszelkie unijne przepisy w tym zakresie. "Mało kto zdaje sobie sprawę, jak dobre mamy w UE przepisy" - powiedziała komisarz, wymieniając dyrektywę o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych czy o handlu elektronicznym.

Wartość sprzedaży samych dodatkowych dzwonków w UE sięgnęła 691 mln euro w ubiegłym roku

Z przedstawionego przez nią raportu wynika, że na połowie skontrolowanych stron internetowych stwierdzono fałszywe informacjach o cenie, a na wielu stronach ceny w ogóle nie są podane i klient dowiaduje się dopiero z rachunku telefonicznego, ile kosztowało go ściągnięcie nowego dzwonka do telefonu komórkowego.

Na ponad 70 proc. stron brakowało danych kontaktowych sprzedawcy, co jest sprzeczne z prawem i może być dużym utrudnieniem w przypadku rozwiązania umowy, bo nie wiadomo, do kogo się o to zwrócić. Na 60 proc. stron znaleziono informacje wprowadzające w błąd, podane drobnym drukiem i trudne do znalezienia, albo kłamliwe zapewnienia, że usługa jest oferowana "bezpłatnie".

KE z pomocą krajowych urzędów 27 krajów UE oraz Islandii i Norwegii zbadała europejski rynek dzwonków i tapet z uwagi na jego zaskakująco duże rozmiary i rozwój. Wartość sprzedaży samych dodatkowych dzwonków w UE sięgnęła 691 mln euro w ubiegłym roku. Dzwonki te stanowią 29 proc. całego rynku dodatków do telefonów komórkowych (udział ten wzrósł o 10 proc. od 2006 roku).