Odniósł się w ten sposób do informacji, że Komisja Wolności i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w specjalnym raporcie dotyczącym sytuacji cudzoziemców w Polsce zaapelowała o zwiększenie im uprawnień poprzez "niezwłoczne wprowadzenie +statusu ochrony uzupełniającej+".

"Polska wprowadziła status ochrony uzupełniającej z dniem 29 maja br., z pełnymi uprawnieniami dla osób, które go otrzymują, jeśli chodzi o dostęp do pracy, świadczeń socjalnych, a także programów integracyjnych" - podkreślił Stachańczyk. Jak dodał, wezwanie komisji jest efektem tego, że jej przedstawiciele byli w Polsce w kwietniu br. i przygotowany przez nich raport dotyczył ówczesnej sytuacji prawnej.

Wiceminister wyjaśnił też, że status ochrony uzupełniającej daje cudzoziemcom możliwość dostępu do rocznego programu integracyjnego. W tym czasie osoba objęta nim dostaje pomoc finansową, wspierana jest też w kursach języka polskiego i przy szukaniu pracy. Daje jej to też możliwość starania się o stały pobyt, czego nie gwarantuje pobyt tolerowany.

Rozwiązanie stosowane jest w przypadku tych osób, które nie otrzymały statusu uchodźcy

Jak dodał, takie rozwiązanie stosowane jest w przypadku tych osób, które nie otrzymały statusu uchodźcy, ale w przypadku, kiedy istnieje uzasadniona obawa, że ich powrót do rodzinnego kraju będzie się wiązać ze znaczną krzywdą dla nich.

Raport PE powstał po wizycie w Polsce dziesięcioosobowej delegacji eurodeputowanych, z udziałem Genowefy Grabowskiej (SdPl) i Urszuli Gacek (PO). Posłowie odwiedzili dwa ośrodki dla imigrantów i cudzoziemców ubiegających się o azyl - w Lesznowoli i w Białej Podlaskiej. Spotkali się też z przedstawicielami polskich władz i organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów.