Obowiązek zdania ustnego egzaminu adwokackiego zniosła ostatnia nowelizacja prawa o adwokaturze, która weszła w życie 25 marca br. Zmiana zlikwidowała ponadto praktyki sądowe i prokuratorskie dla aplikantów adwokackich oraz ułatwiła dostęp do zawodu adwokata dla doktorów prawa.

Według NRA nowe przepisy "obniżają standard pracy adwokata i godzą w interes społeczny", naruszają zasady demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadę samorządności zawodów zaufania publicznego, wyrażoną w art. 17 Konstytucji RP.

Zdaniem adwokatów zniesienie ustnych egzaminów zawodowych jest nie do pogodzenia z kształtowaniem jednej z podstawowych umiejętności adwokata, jaką jest formułowanie ustnej argumentacji przed sądem.

Z kolei zniesienie możliwości praktyk sądowych i prokuratorskich dla aplikantów adwokackich pozbawia ich szansy bezpośredniego uczestniczenia w pracy sądu, z którym jako adwokaci będą musieli się kontaktować.

Wątpliwości NRA budzi ułatwiony dostęp do zawodu adwokata dla doktorów prawa

Wątpliwości NRA budzi też ułatwiony przez nowe przepisy dostęp do zawodu adwokata dla doktorów prawa. Zdaniem rady, ich doświadczenie naukowe (np. w zakresie historii prawa) często bowiem nie ma nic wspólnego z umiejętnościami niezbędnymi w pracy adwokata.

NRA odniosła się także w uchwale do przygotowywanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Zakłada ona m.in. wspólne egzaminy konkursowe dla kandydatów na różne aplikacje.

W ocenie adwokatury, choć sama idea wspólnego egzaminu nie budzi zastrzeżeń, to jednak całość projektu jest kolejnym krokiem na drodze do upaństwowienia zawodów prawniczych. Dlatego NRA "oczekuje od MŚ kompleksowych i odpowiedzialnych propozycji dotyczących wspólnych egzaminów dla kandydatów na aplikacje".

Ostatnia nowelizacja Prawa o adwokaturze dotyczy egzaminów wstępnych na aplikacje

Ostatnia nowelizacja Prawa o adwokaturze dotyczy egzaminów wstępnych na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną, egzaminów zawodowych kończących tę aplikację oraz poszerzenia grupy uprawnionych do wpisu na listy adwokackie.

Na taką listę będą mogły zostać wpisane osoby, które przez trzy lata pełniły funkcje: asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego czy osoby wykonującej pracę w kancelarii prawnej.

Dotyczy to także prokuratorów (jeżeli mają co najmniej cztery lata praktyki), radców prawnych (z 3,5-letnią praktyką) i sędziów (sześć lat praktyki).

Nowelizacja przewiduje także, by na listę adwokacką mogli być wpisywani doktorzy nauk prawnych, którzy przez co najmniej trzy lata świadczyli pomoc prawną.

Aby zdać egzamin wstępny na aplikację, trzeba będzie zaliczyć 66,66 proc. testu, czyli poprawnie odpowiedzieć na 100 pytań. Dotychczas należało udzielić prawidłowej odpowiedzi na 76 proc. testu (190 pytań).

Zawarte w nowelizacji regulacje dotyczą także egzaminów zawodowych, kończących aplikację. Przewidują one, że egzamin ma składać się z testu, zawierającego 100 pytań oraz zadań do rozwiązania ocenianych w skali 2-6. Aby go zdać, trzeba zaliczyć - jak przewiduje projekt - 60 proc. z testu oraz otrzymać pozytywną ocenę z zadań.