Od dziś łatwiej będzie można odzyskać oszczędności ze starych książeczek mieszkaniowych. Aby obok wkładu otrzymać specjalny dodatek - zwany premią gwarancyjną - nie trzeba kupować mieszkania lub budować domu. Wystarczy, że wymieni się okna lub dokona wpłaty na fundusz remontowy. Listę czynności, które uprawniają posiadaczy książeczek do premii gwarancyjnej, znacząco rozszerza nowelizacja z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. nr 30, poz. 190), która dziś wchodzi w życie.

Premia gwarancyjna to średnio dodatkowe 6 tys. zł, które można otrzymać wraz z wkładem i odsetkami z likwidowanej książeczki. Premia stanowi specjalny państwowy dodatek do oszczędności zgromadzonych na książeczkach wydanych przed 24 października 1990 r. Jest wypłacana przez PKO BP pod warunkiem przeprowadzenia wymienionych w ustawie inwestycji mieszkaniowych. Sprawdzenia wysokości premii można dokonać w oddziale banku PKO BP. Pierwsze zaświadczenie nic nie kosztuje, natomiast kolejne to koszt 25 zł.

Remonty mieszkań i domów

Do premii gwarancyjnej uprawnia od dziś również remont lokalu lub domu.

- Właściciel książeczki będzie mógł uzyskać prawo do premii w razie przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej, instalacji elektrycznej lub gazowej. Remont będzie mógł dotyczyć mieszkania lub domu jednorodzinnego. Koniecznym warunkiem będzie posiadanie przez właściciela książeczki tytułu własności do remontowanej nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu - wskazuje Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Do premii nie będzie więc miał prawa ten, kto zdecyduje się na malowanie ścian, wymianę kafelków czy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Szansy na premię gwarancyjną nie będą mieć najemcy oraz lokatorzy komunalni. Wypłata premii w związku z remontem nie będzie uzależniona od jego wartości. Premię będzie więc można dostać np. za wymianę dwóch okien w mieszkaniu.

Premię gwarancyjną będzie można otrzymać także w przypadku wpłaty przez właściciela książeczki na fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni kwoty za okres 12 miesięcy. W tym wypadku konieczne będzie jednak, aby kwota wydatków wspólnoty lub spółdzielni poniesionych na remont części wspólnych budynku przez ostatnie dwa lata w części odpowiadającej udziałowi właściciela była co najmniej równa dokonanej wpłacie.