W myśl art. 30 Regulaminu Sejmu, którego dotyczy przyjęta dziś poprawka, głosowanie w sprawie wyboru lub powołania osób na stanowiska państwowe nie może odbyć się wcześniej niż siódmego dnia od momentu doręczenia posłom druku z kandydaturami.

Przyjęta dziś nowela dodaje do tego sformułowania zastrzeżenia "chyba, że Sejm postanowi inaczej".

Zmiana w Regulaminie Sejmu może przyspieszyć wybór Rzecznika Praw Dziecka

Zmiana w Regulaminie może przyspieszyć wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka. Poprzedni Rzecznik Ewa Sowińska zrezygnowała z urzędu i jej kadencja wygasła 30 czerwca.

Marszałek Bronisław Komorowski zapowiadał, że RPD ma być wybrany na posiedzeniu Sejmu, ostatnim przed wakacjami, planowanym na 22 - 25 lipca. Do 21 lipca kluby mają czas na zgłaszanie kandydatur na nowego RPD.

Posłowie odrzucili poprawkę, która proponowała, aby w przypadku skrócenia terminu wyboru lub powołania przez Sejm poszczególnych osób na określone stanowiska państwowe wybór lub powołanie następowało większością 3/5.