"W ciągu 30 dni podejmiemy decyzję, czy wszcząć śledztwo, czy też podjąć inną decyzję" - powiedział we wtorek PAP szef Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie płk Grzegorz Skrzypek. Dodał, że już przesłuchano Busza jako osobę zawiadamiającą; trwa też weryfikacja jego zawiadomienia.

Resort obrony zapewnia, że - wbrew medialnym doniesieniom - pełnomocnictwo Piątasa do podpisywania decyzji jest ważne.

Według "Rzeczpospolitej", pełnomocnictwo wystawił minister obrony - Bohdan Klich in blanco 29 grudnia 2007 r., kiedy Piątas nie był jeszcze wiceministrem.

Rzecznik MON Robert Rochowicz podał, że "umocowanie Piątasa do podpisywania określonego katalogu decyzji" z upoważnienia szefa MON "wynika wprost" z upoważnienia udzielonego przez ministra 28 grudnia 2007 r. (na podstawie art. 268a Kodeksu Postępowania Administracyjnego), a opublikowanego w Dzienniku Urzędowym MON z 2008 r. Nr 5, poz. 56.

"Stosowana od kilku lat w resorcie obrony narodowej praktyka udzielania upoważnień osobom zajmującym kierownicze stanowiska w resorcie (Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu, Dyrektor Departamentu Kadr), nie została zakwestionowana przez sądy administracyjne, rozpoznające skargi wniesione przez żołnierzy na decyzje administracyjne (podpisane z upoważnienia MON)" - głosi komunikat resortu.