W środę w kancelarii premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu oraz organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci i ochroną ich praw.

Minister pracy podczas briefingu po spotkaniu poinformowała, że na przełomie roku powinny być gotowe rozwiązania ustawowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Chodzi o zapowiadaną wcześniej nowelizację ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie, w której ma znaleźć się m.in. zapis zakazujący kar cielesnych wobec dzieci. Resort pracy zapowiadał też wpisanie do nowelizacji m.in. nakazu eksmisji sprawcy przemocy w rodzinie do schroniska dla bezdomnych lub przewiezienie do izby wytrzeźwień.

Ponadto przygotowana zostanie także kampania społeczna, która ma wytworzyć nastrój sprzeciwu społecznego wobec bicia dzieci.

Fedak pytana przez dziennikarzy, kiedy powstanie baza informacji - system monitorujący losy każdego dziecka - podkreśliła, że "żaden system informatyczny nie jest w stanie zastąpić zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na płacz i na krzywdę dziecka". Dodała, że źle przygotowany system zbierania informacji może zrobić więcej krzywdy niż pożytku, dlatego ten pomysł wymaga dłuższego czasu na zastanowienie.

Wprowadzenie takiego systemu proponuje posłanka PiS Joanna Kluzik- Rostkowska

Jak sama informowała, pomysł powstał, gdy kierowała jeszcze departamentem ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji w MPiPS. Jednocześnie wyjaśniała, że gdy sama była ministrem pracy, wygospodarowała środki na wprowadzenie systemu, jednak z powodu wcześniejszych wyborów nie zdążyła zrealizować pomysłu.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Boni przypomniał, że jest to kolejne spotkanie, podczas którego strona rządowa zaopiniowała przedstawione wcześniej przez stronę społeczną rekomendacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Boni: strona rządowa otrzymała 32 takie rekomendacje, z czego większość zaakceptowała

Boni podkreślił, że premier podczas spotkania zobowiązał wszystkie strony do pracy nad szczegółowymi rozwiązaniami legislacyjnymi podczas wakacji. Natomiast we wrześniu zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego zostaną już uszczegółowione niektóre kwestie legislacyjne oraz związane z kampanią społeczną.

Z kolei przewodnicząca zarządu Komitetu Ochrony Praw Dzieci Mirosława Kątna przekonywała, że najbardziej istotna jest współpraca wszystkich służb, które odpowiadają za rodzinę i przeciwdziałanie przemocy.

Jak podkreśliła, "istotna jest także szeroko pojęta edukacja społeczna, że dziecko jest ogromną wartością, zasługuje na szacunek i wychowanie bez przemocy".